top of page

klip lied snaar 
voordrag van gedigte & harpmusiek

voor Antjie Krog
         
          zij die poëzie ademt

stem geeft        de wereld draagt

en voorziet van zuurstof

 


Dear dear Anne - how is it possible that we could breathe so like one ... i am completely overwhelmed by what
you have done. It sounds so ... normal/right/like it was always like that, has always been supposed to be like that.

My appreciation is twofold: first for the natural way in which you let this happen, the breathing of text and music, the perfect balance of word, human voice and instrument, the wonderful balance of poems, their order.
But secondly, how remarkable the rhythm, phrasing, pace, other sounds and pitch of the music with the text, but especially what you do beTWEEN the poems.
Sometimes it just ends, sometimes you take the listener further, and i love the two intermezzos.

two remarks: 

*i would keep all the words in you title klip, lied en snare in the singular: klip, lied, snaar. 

*i would remove my reading of the titles: windows 2000, and i think digter wordende ...

it is fine to simply start with the poem ...

Thank you for doing it and i do hope you take it further!

 

Warmest of warm regards,

Antjie Krog

Vertalingen en transformaties
 

Het boek en de audio-cd zijn een ontmoeting tussen de Zuid-Afrikaanse dichter Antjie Krog en de Nederlandse harpist Anne Vanschothorst, tussen tekst en muziek, en tussen het Afrikaans van Krog en de vertaling in het Nederlands door vertaler Robert Dorsman. Voor het ontwerp (studio Joost Grootens) van deze dichtbundel is gekozen de vertalingen samen te brengen om zo de transformatie van de ene taal naar de andere en van woorden naar klanken te benadrukken. De beeldtaal is van illustrator Willem Samuel.

Ten geleide


​In mijn zoektocht naar klank 'die oerste wortel van poësie', een stem die het oneindige raakt, tijdloos is, verleidelijk, zinnenprikkelend en ontwrichtend, tracht ik zin te geven, onzin te ver-staan om zo het leven te duiden. Ik verlustig me in de breekbare en confronterende taal van Zuid Afrika. Soms verdwijn ik in een ogenschijnlijk herkenbare wereld van contrast, schoon
heid en troost. ― Ik ervaar Antjie Krog het liefst via mijn koptelefoon, ik ben dan als luisteraar geïsoleerd, gefocust en het dichtst bij de dichter. In stilte, in mijn eigen tijd en ruimte of tijdens een wandeling in samenspraak met de vogels en de fluisterende bomen, versmelten mijn snaren met de trillingen van haar ziel en maak ik haar ademhaling mij eigen. De zingende, mystieke stem van Antjie Krog in mijn harp, mijn hart, helpt mij om aards te zijn, om kunstenaar te zijn, om mens te zijn. Zij heeft zoveel zeggingskracht. Mijn dank is groot.

'ek is

ek is

die here hoor my

'n vry fokken vrouw'
 

Met klip lied snaar geef ik het woord aan Antjie Krog in samenzang met mijn harp en wil ik bergen verzetten, ademen in een heilzame verklanking, zin geven aan dit mooie fragiele leven, zorgen voor onze broze aarde, mensenkinderen liefhebben en onze kostbare vrijheid koesteren. Ik geloof rotsvast in de veerkracht van de mens, om weer op te staan en boven zichzelf uit te stijgen. We zien overal hoopvolle initiatieven om de wereld te verbeteren en onze planeet te sparen. Wat een vreugde en rijkdom is het om samen te spelen en creatief te zijn. Hoe wezenlijk is het toch dat een kind leest en schrijft ! Kunst is existentieel, autonoom, eigenzinnig, grensverleggend, universeel, onstuimig, expressief, dubbelzinnig, denkbeeldig, fabelachtig, indrukwekkend, empowering, inspirerend, fantastisch vreemd. Kunst daagt uit, rebelleert, beweegt, schudt, hervormt, herziet, onthult, verontrust, troost, heelt, transformeert en maakt dromen waar. Kunst is levensadem. 


Anne Vanschothorst

bottom of page