top of page

Between nature and music there is a mysterious, irreplaceable and eternal mystical connection. Besides conducting a symphony of sounds, nature gives, just like music, a source of inspiration and a place to be oneself.


The movie is all about translations and transformations through art fusion. Landscapes have their own language and are inspiring. The flying birds give direction and reflect time. The clouds are translated into images, actual words: a written Dutch poem translated in English, and music. My harp almost sounds like a human voice that speaks enigmatic words and yet a recognizable language that touches the essence within the listener / harPoetry is a voice beyond words. This fusion of arts transforms reality.

more birds bring more happiness                                

The low lands are very photo genic indeed, the solitude and serenity of the motion pictures are beautifully captured by Pjotr van Schothorst. The landscape music video premiered 22 April 2021 online, in collaboration with Nell Shaw Cohen founder on the platform of the US composers network LandscapeMusic.org to celebrate international Earth Day.org

It really feels appropriate to add 'De Wolken' of Dutch poet Martinus Nijhoff to the visuals, in both Dutch and English, because i appreciate the wonder of poetry and clouds very much. I am happy that i found out about the translation of 'The Clouds' by
John Irons - the English text is in such a wonderful synergy with the Dutch language that it actually completes the original poem. 

The
cloud appreciation society appreciates the wonders of clouds too. How lovely it is to have the film promoted on their website and social media! 

And just recently the meditative harp music that completes the visual poem has been discovered
by a Dutch ranger that organize cloud gazing wondereing and wandering walks. 


 

Als natuurgids probeer ik de deelnemers, tijdens een beleving of wandeling, dichter tegen de natuur te brengen en meer verbintenis te creëren. Veelal gebruik ik poëzie of muziek voor een bezinningsmoment. Dit vooral aan een eeuwen oude zomereik, dit in een stiltegebied midden in het bos. Toevallig kwam ik op uw website terecht en ontdekte ik dit wondermooie stukje muziek en poëzie. Het bracht mij op het idee om de mensen even laten stil te staan en naar de wolken te kijken … en zo een mooi rustmoment te creëren. Zou het mogelijk zijn om dit mooie stukje muziek te verkrijgen? Ik heb ook een ludiek initiatief opgericht: “De orde van de dikke Eik” hiermee probeer ik de deelnemers om het donateurschap van een bestaande eik op zich te nemen en die zo te beschermen voor de toekomst … of een nieuwe eik aan te planten. Graag had ik deze unieke sfeer hier ook bij gebruikt, mocht dit voor u OK zijn? - AC
 

video stills

bottom of page