WORK IN PROGRESS
 

The harp and soul - creative label asked Diek Grobler / an award-winning South African artist working in a variety of media and disciplines – including painting, illustration, performance art, and animation \ to create the visuals for the poem Transparant van die tongvis (Transparency of sole) by award-winning poet/author Antjie Krog accompanied by the harp music of AV. Author Denis Hirson who translated the poem in English has given permission to use his version as 'subtitles' for the short film.

Diek : "Ek is tans besig om n skelet vir die film te bou. Dit bied vir my bakens en 'n raamwerk. Die belangrikste deel van die skelet is uiteraard die musiek. Die musiek bepaal die ritme van die film, aangesien ek die animasie op die musiek edit. Ek het die musiek op n editing timeline geplaas. Wanneer ek nou daarna luister, visualiseer ek ook, omdat die musiek nou vir my 'sigbaar' is.'n Tweede aspek van die skelet is die titel en die credits. Die titel plaas ek dan nou waar Antjie die titel voordra, en die credits aan die einde, na afloop van die gedig: ek time dit voorlopig op daardie minimale peinsende note waarmee die stuk ook begin."

TONGVIS

Antjie Krog : "Die gedig gaan basies oor hoe die bekommerde ma probeer sorg dat haar kinders die getye van verandering in suidafrika oorleef. dit is pynlik maar dalk 'beter' maw die tongvis word regop geboree soos gewone visse maar pas dan aan om roofvisse the ontsnap: die oog migreer, ons moet anders kyk, die tong verander, ons moet anders klink, die bokant verkleur, ons moet anders lyk ... wat die vorm van die tongvis, platvis so uitsonderlik maak ..."

stills first animated sequence_edited.jpg